KOODITIEDON VASTAANOTTAMINEN

Track & Trace direktiivi astui voimaan 5.4.2015. Nyt pyydämmekin asiakkaitamme ilmoittamaan, miten haluatte ottaa meiltä ostamienne räjähdeaineiden kooditiedot vastaan.

Vaihtoehdot:

  • Sähköpostitse (.xml)
  • Paperiprintti laskun mukana tai tulostettuna noudon yhteydessä (veloitus 10€/toimitus)
  • Räätälöity ratkaisu, aina eri sopimuksella

Mikäli ette halua ottaa kooditietoa vastaan, ilmoitattehan myös siitä meille.

Ilmoitus kirjallisena sähköpostiosoitteeseen sanna.wolin@forcit.fi

Lisätietoja antaa myynnin henkilöstömme.

 

Ilmoitusvelvollisuus ei koske CodeBox ja ForCodes palvelusopimuksen tehneitä asiakkaitamme.

YHTIÖKOKOUSKUTSU

OY FORCIT AB:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.4.2015 klo 14.00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan viimeistään 27.3.2015 klo 12.00 puhelimitse +358 (0)207 440 202 tai sähköpostitse pia.holmstrom@forcit.fi


Hangossa 20.3.2015

OY FORCIT AB

Hallitus


Vuosikertomus ja – katsaus 2014 ovat saatavana digitaalisena versiona ja ne ovat tilattavissa kotisivuiltamme osoitteesta:

http://www.forcit.fi/tietoa-yrityksesta/yritys/vuosikertomus

Painettua vuosikertomusta ja vuosikatsausta voit tiedustella viestintäassistentti Pia Holmströmiltä.

Huom. Painetun vuosikertomuksen liitetiedoissa esitetyt poistot on julkaistu yhteenvetona. Täydellinen poistoerittely on nähtävänä OY FORCIT AB:n konttorissa.

Orican tuotteiden takaisinkutsu

Orica on perjantaina 23.1.2015 lähettänyt pyynnön vetää pois markkinoilta tuotteita. Takaisinveto koskee vuonna 2013 ja 2014 valmistettuja Exel Connectadet SL0-pintakytkimiä (vihreä kytkinkappale), Exel Bunch Connector 0 ms -nippusytyttimiä sekä Exel Starter -tuotteita. Takaisinkutsuttavan tuote-erän tunnistaa tuotekoodissa olevasta kirjaimesta “V”. Tuotekoodi sijaitsee esim. laatikossa pystysuunnassa etikettitarran oikeassa sivussa.

Takaisinveto liittyy ongelmiin, joita pakkanen varastoinnin ja/tai käytön aikana aiheuttaa ko. erän tuotteiden toimivuudelle. Orican antaman suosituksen mukaisesti asiakkaiden tulee välittömästi lopettaa yllä mainittuun tuote-erään kuuluvien tuotteiden käyttö.

Pyydämme asiakkaitamme tarkistamaan hallussa olevien laatikoiden, pussien tai yksittäisten tuotteiden tuotekoodit. Mikäli tuotteen koodissa on kirjain ”V” (esim. DCS04.8.000VBSE), on tuotteet palautettava lähimmälle palveluasemallemme. Alustavan tiedon mukaan Orica korvaa palautetut tuotteet vastaavilla toimivilla tuotteilla.

Muiden valmistuserien, sekä tuotteiden on kerrottu toimivan normaalisti myös kylmissä olosuhteissa.

Mikäli olet epävarma palautukseen tai tuotteisiin sekä niiden käyttöön liittyen, tai kaipaat lisätietoa, ota yhteyttä asiakasvastaavaasi:


Tomi Kouvonen tomi.kouvonen@forcit.fi | p. 040 8690 527 | Kaivokset, urakoitsijat

Juho Rahko | juho.rahko@forcit.fi | p. 040 8690 413 | Urakoitsijat

Mari Halonen | mari.halonen@forcit.fi | p. 040 8690 417 | Jälleenmyyjät

Janne Järvinen | janne.jarvinen@forcit.fi | p. 040 8690 554 | Tunnelit

OY FORCIT AB ON OSTANUT RUOTSALAISEN KOULUTUSYHTIÖ BERGUTBILDARNA AB:N

OY FORCIT AB

Viime vuonna 120 vuotta täyttänyt OY FORCIT AB on kehittynyt pohjoismaiden johtavaksi räjähdysaineiden valmistajaksi ja toimittajaksi. Yhtiö työllistää n. 300 henkeä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja sen liikevaihto on n. 100 M€. Forcit-konserniin kuuluu myös Ruotsissa Forcit Sweden Ab ja Consulting liiketoiminta-alueella Suomessa johtava räjäytysalan konsultointi- ja koulutusyhtiö Oy Finnrock Ab sekä sen sisar Räjäytyskonsultit Oy ja Norjassa Bergcon AS.

BergUtbildarna Ab

BergUtbildarna Ab on tarjonnut laadukasta poraus- ja räjäytystöiden koulutusta vuodesta 2004. Yhtiö on alallaan Ruotsin johtava ja suurin 6 MSEK liikevaihdolla. Yritys työllistää tällä
hetkellä 5 henkeä.

Yhtiö jatkaa toimintaansa normaalisti itsenäisenä Forcit-konsernin tytäryhtiönä entisellä toiminimellään, johdollaan ja henkilökunnallaan. Yhtiön omisti aiemmin Michael Hermansson ja hän jatkaa yrityksen toimitusjohtajana.

Liiketoimintajärjestelyn vaikutukset

Liiketoimintajärjestelyt toteutettiin Vaxhomissa 3.10.2014 allekirjoitetussa kaupassa ja yhtiö siirtyi Forcitin omistukseen 1.11.2014. Forcit-konserni vahvistaa kaupalla strategiansa mukaisesti jo merkittäväksi kehittynyttä konsultoinnin liiketoiminta-aluettaan jota kehitetään pohjoismaiden johtavaksi infra- ja talonrakennusteollisuuden yhteistyökumppaniksi. Konsernin konsultointiliiketoiminta kasvaa kaupan myötä 7 M€ tasolle ja sitä kehitetään edelleen konsernin strategian mukaisesti.

Kaikilla konsernin konsultointiyrityksillä on erittäin kokenut, koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Yritysten yhdistyminen samaan konserniin synnyttää etua ja kilpailukykyä kiristyvässä kilpailutilanteessa kaikkien yritysten nykyisille ja uusille asiakkaille. Kaikkien yhtiöiden valmiudet tarjota itsenäisesti palveluja asiakkailleen tulevaisuuden korkean vaatimustason mukaisesti paranevat. Konsernin valmiudet tarjota myös louhintatöiden valvontapalveluja sekä muita louhinta- ja räjäytysteknisiä asiantuntijapalveluja vahvistuvat entisestään.

Muutos ei vaikuta yritysten olemassa oleviin sopimuksiin tai asiakassuhteisiin. Kaupan kohteena olevien yritysten koko henkilökunta siirtyy Forcit-konserniin vanhoina työntekijöinä ja yritysten johto jatkaa ennallaan.

Lisätiedot:

OY FORCIT AB

Jari Honkanen   +358 10 832 1303  jari.honkanen@finnrock.fi www.finnrock.fi

Ulf Sjöblom        +358207 440 400  ulf.sjoblom@forcit.fi www.forcit.fi

BergUtbildarna AB

Michael Hermansson  +46 8 54 060 060     www.bergutbildarna.se

 

Liiketoimintajärjestelystä olivat Vaxholmissa sopimassa Ari Kainulainen, Ulf Sjöblom,
Jari Honkanen, Michael Hermansson ja Knut Nilsen.

Käyttöturvallisuustiedotteet päivitetty

Päivitetyt suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät nyt kotisivuiltamme. Uudet käyttöturvallisuustiedotteet on päivitetty vastaamaan REACH-asetuksen liitteen II muutosasetuksen (EU) 453/2010 vaatimuksia.

Käykää hakemassa uudet KTT:t sivultamme http://www.forcit.fi/archives/tuotekategoria/louhintarajahteet.

Olemme parhaillaan myös päivittämässä ruotsin- ja englanninkielisiä versioita. Tiedotamme erikseen kun myös ne ovat haettavissa kotisivuiltamme.

Reikäsuoruuksien mittauspalvelua Forcitilta

Palvellakseen asiakkaitaan kokonaisvaltaisemmin on Forcit lisännyt omaan palvelukokonaisuuteensa reikäsuoruuksien mittauksen. Hyvät ennakkotiedot työmaasta helpottavat mittausta ja parantavat raportoinnin laatua.  Tietoja, joita palvelussa hyödynnetään, ovat mm. suunniteltu etu ja reikäväli, reikäkallistus sekä määritelty kriittinen etu ensimmäisellä rivillä. Mittaus olisi hyvä päästä tekemään viimeistään räjäytystä edeltävänä päivänä tai porauksen viimeisenä päivänä. Tehdystä mittauksesta saa parhaan hyödyn irti mikäli sekä porari että vaunu ovat työmaalla, jolloin palaute voidaan antaa heti ja mahdolliset porausvirheet korjata.

Reikäsuoruusmittaus ja seinämäskannaus

Forcitin tarjoama reikäsuoruuksien mittauspalvelu koostuu työmaalla seuraavista työvaiheista:
-    Yleissilmäys työmaahan
-    Kenttään sekä olosuhteisiin tutustuminen
-    Seinämän skannaus
-    Mitattavien reikien paikantaminen (GPS-koordinaatit)
-    Reikien suoruuden mittaaminen
-    Raportointi asiakkaalle

Työmaalla mitattu tieto siirretään Quarry X ATK-ohjelmaan, jossa yhdistetään kaikki tieto 3D kuvaksi ja luodaan mittausraportit asiakkaalle. 3D-kuvasta voidaan mitata reikien toteutuneet edut ja reikävälit. Asiakkaalle toimitettava raportti sisältää kriittisen edun tarkastelun (kuvana ja taulukkona), mitattujen reikien sivuprofiilit, reikärivien layoutkuvat (2D) edestäpäin ja reikien pituustiedot. Raportit saadaan luotua ohjelmassa PDF-kuviksi, jolloin ne on helppo lähettää sähköpostina. Mittaustulokset voidaan lähettää myös DXF-muodossa, jota suurin osa AutoCad-ohjelmista ymmärtää.

Kuvat Quarry X-ohjelmalta erään mittauksen jälkeen.

Kuva 1. Sininen väri esittää mitattuja reikiä Quarry X-ohjelmassa.
Punaiset viivat ovat suunnitellut reikien paikat ja suunnat (Quarry X)

Kuva 2. Yleiskuva eräästä mittauskohteesta (Quarry X)

Kuva 3. Kuvassa on yhden keularivin reiän sivuprofiili.

Taulukossa on punaisella ne kohdat, joissa etu on pienempi kuin annettu
kriittinen etu. (Quarry X)

Lisätietoja mittauspalvelusta antavat omat avainasiakaspäälliköt sekä
Jari Tarkkanen puh. 044 0383 440 /jari.tarkkanen@forcit.fiFORCIT MUKANA FINNMATERIA-MESSUILLA 19.-20.11.2014

TERVETULOA OSASTOLLEMME B-200!
Esittelyssä
räjähteiden seurantajärjestelmä, jolla välitämme tuotekohtaiset yksilölliset tunnisteet asiakkaillemme vaivattomasti. Järjestelmä täyttää 5.4.2015 voimaan astuvan seurantavelvoitteen räjähdealan yrityksille.

KOKO KLUSTERIN SUURTAPAHTUMA
Vuoden johtava kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden ja maarakentamisen erikoismessu FinnMateria 2014 tarjoaa uusimman tiedon, tekniikan ja innovaatiot Jyväskylän Paviljongissa 19.-20.11.2014.

Katso lisää tapahtuman sivuilta.

Rekisteröidy jo ennakkoon veloituksetta messuvieraaksi, varmistat nopean sisäänpääsyn. Muistathan tulostaa rintakortin ja ottaa sen mukaasi tullessasi messuille.

Rekisteröidy tästä: http://www.paviljonki-klubi.fi/paviljonkiklubi/?page=register&regist=1&evid=112&inwa=MqmR5Rayl4MXg113

Näyttely avoinna:

keskiviikkona 19.11. klo 10-17

torstaina 20.11. klo 10-16

 

OY FORCIT AB

Fordyn ja Redex patruunakoossa 25 x 380 mm

Dynamiittituotteiden pienin patruunakoko on muuttunut. Sekä Fordyn- että Redex-tuotteiden pienin dimensio on nyt 25 x 380 mm.

Patruunan pituuksien yhtenäistäminen tuli toiveena asiakkailta, ja se myös helpottaa tuotantomme suunnittelua ja optimointia. Muutoksella pyritään helpottamaan myös merkintädirektiivin (Euroopan unionin komission direktiivin 2008/43/EY) vaatimusten täyttämistä ko. tuotteen osalta.

Molemmissa tuotteissa patruunan (25 x 380 mm) paino on n. 250g. Laatikossa on 25 kg ja lavassa 1000 kg. Koon 24 x 200 mm valmistus on kokonaan lopetettu.

Tekniset tiedot:

Fordyn 25 x 380 mm

Tiheys: 1,45 – 1,55 kg/dm3

VOD: 2500 – 6000 m/s

Happitasapaino: + 3,3 %

Kaasutilavuus: 850 dm3/kg

Räjähdysenergia: 4,5 MJ/kg

Räjähdysvälitys: 2 – 10 cm (vapaassa tilassa)

Alin käyttölämpötila: -25 ºC

Redex 25 x 380 mm

Tiheys: 1,49– 1,51 kg/dm3

VOD: 6540- 6760 m/s

Happitasapaino: - 6,2 %

Kaasutilavuus: 810 dm3/kg

Räjähdysenergia: 5,5 MJ/kg

Räjähdysvälitys: > 2 (vapaassa tilassa)

Alin käyttölämpötila: -25 ºC

Forcit mukana MAAN ALLE näyttelyssä Heurekassa 11.10.2014 – 20.9.2015

 

Näyttely geologiasta, kaivoksista ja maanalaisesta rakentamisesta!

Heurekan syksyn uutuusnäyttely kurkistaa maanalaisen toiminnan moniin mahdollisuuksiin ja kiehtovaan historiaan. Koko perheen näyttely Maan alle vie kävijän geologian, kaivosten ja maanalaisen rakentamisen pariin. Näyttelyssä kävijä pääsee muun muassa ohjaamaan oikeaa, pienikokoista kaivuria, harjoittelemaan kallioporaussimulaattorilla ja huuhtomaan oikeaa kultaa. Maan alle -näyttelykokonaisuus kattaa useita tieteenaloja geologiasta metallitekniikkaan, ympäristönsuojeluun ja yhdyskuntasuunnitteluun. Aiheita tarkastellaan yhteiskunnan, ympäristön ja kävijän arjen näkökulmista.

Maan alle 11.10.2014-20.9.2015.

Teksti: Heurekan kotisivuilta www.heureka.fi

Iloisia uutisia Itä-Suomeen – Kotkan varastolle jälleenmyyjä

Olemme saaneet Kotkan varastolle tutun jälleenmyyjän. Vuodesta 2012 lähtien Itä-Suomen alueella toiminut Oravalan Oy on laajentanut toimintaansa ja aloittaa Kotkan varastoalueen hallinnoimisen virallisesti 1.10.2014.  Asiakkaiden toiveesta yrittäjä Eero Mäkinen on lupautunut pitämään varastoa auki jo 17.9. alkaen.

Varasto on auki keskiviikkoisin ja torstaisin klo. 8­-14, muina aikoina sopimuksen mukaan. 1.10.2014 alkaen Oravalan Oy tulee päivittämään varastokoppien sopimukset asiakkaiden kanssa. Varaston aukioloajat tarkastetaan uudelleen marraskuun alusta.

Oravalan Oy:n esittelyn löydät Ruutisten 1/2014 numerosta. Ruutisten e-lehdet löydät osoitteesta: http://www.forcit.fi/archives/julkaisutyyppi/ruutiset?y=2014

 

Tilaukset ja sopimukset:
Oravalan Oy
Eero Mäkinen
puh. 0400 945 755
info@oravalan.fi

 

Mari Halonen Forcit Oy:stä antaa tarvittaessa lisätietoja, puh. 040 8690 417.

 

Toivotamme Asiakkaillemme ja Yhteistyökumppaneillemme hyvää ja
työntäyteistä loppuvuotta!