OY FORCIT AB är ett nordiskt företag som är verksamt inom kemisektorn. Forcit utvecklar, tillverkar och säljer sprängämnen främst på den nordiska marknaden. Specialprodukter exporteras även till marknader utanför Norden. Forcit bedriver även konsult- och utbildningsverksamhet och är känd som en sakkunnig och pålitlig aktör.

Koncernens moderbolag OY FORCIT AB har mer än 120 års erfarenhet och är verksam inom tre affärsområden: Forcit Explosives, Forcit Consulting och Forcit Defence. Forcit Explosives betjänar den civila delen av sprängämnesmarknaden och Forcit Defence betjänar försvaret och tillverkar försvarsprodukter. Forcit Consulting består av sex nordiska spräng- och vibrationstekniska företag. 

Forcit Sweden AB med huvudkontor i Nora Bergslagen är idag etablerat på ytterligare fem platser i Sverige, d.v.s. Gällivare, Lycksele, Karlskoga, Enköping och Kaunisvaara. I Karlskoga finns även företagets lager för tänd- och sprängmedel.