Oy Forcit Ab:n Forcit Go -sovelluksen käyttöehdot

1. Yleistä

Forcit Go -sovellus (jäljempänä ”sovellus”) on Oy Forcit Ab:n (jäljempänä ”Forcit”)
ylläpitämä ja rekisteröityneiden asiakkaidensa tai muiden ulkoisten sidosryhmien
käyttöön tarjoama.
Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot asentamalla ja/tai käyttämällä sovellusta.
Sovellusta ei saa käyttää näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.
Forcit voi milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.
Käyttäjän tulee hyväksyä päivitetyt käyttöehdot ennen sovelluksen käytön jatkamista
tehdyn muutoksen jälkeen.

2. Immateriaalioikeudet ja käyttörajoitukset

Kaikki sovellukseen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Forcitille. Tämä koskee
myös kaikkea sovelluksen sisältämää ja sinne syötettävää sisältöä. Käyttäjällä ei ole
oikeutta kopioida, julkaista tai muuten saattaa yleisön saataville mitään osaa
sovelluksesta tai sen sisällöstä.
Forcit pidättää kaikki muut paitsi näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetyt
oikeudet.

3. Käytön edellytykset

Käyttäjän edellytetään tutustuneen Forcitin yleisiin kaupanehtoihin tilatessaan
Forcitin tarjoamia tuotteita tai palveluita sovelluksen kautta. Yleiset Forcitin
kaupanehdot ovat voimassa tilaamiskanavasta riippumatta.
Käyttäjän tulee huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden
kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun
käyttämiselle.
Sovelluksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi käyttäjän tulee huolehtia siitä,
että hänellä on käytössä viimeisin sovellusversio.

4. Sovelluksen käytöstä aiheutuvat kulut

Käyttäjän tulee omalla kustannuksellaan hankkia laitteet ja internetyhteydet, joita
tarvitaan sovelluksen käyttämiseksi. Forcit ei takaa, että sovellus olisi saatavilla
kaikille laitteille.
Vastuu tiedonsiirtokuluista ja mahdollisista muista sovelluksen käyttöön liittyvistä
maksuista on kaikilta osin käyttäjällä.

5. Käyttö-oikeus, käyttäjätiedot ja käyttäjätunnus

Forcit myöntää käyttöoikeuden yrityksen pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjä myöntää
käyttöoikeudet yrityksen muille käyttäjille.
Yrityksen pääkäyttäjä vastaa siitä, että edustamansa yrityksen käyttäjätiedot ovat
ajan tasalla. Yrityksen pääkäyttäjän tulee välittömästi poistaa sellaisten käyttäjien
käyttäjätunnukset, jolla ei ole enää oikeutta nähdä yrityksen tietoja tai suorittaa
toimenpiteitä yrityksen nimissä.
Sovelluksen käyttöä varten käyttäjälle luovutettu käyttäjätunnus on henkilökohtainen.
Sen saattaminen kolmannen osapuolen haltuun tarkoituksella tai tahattomasti ei ole
sallittua. Käyttäjä vastaa kaikesta hänelle luovutetulla käyttäjätunnuksella
tapahtuvasta sovelluksen käytöstä.
Forcit pidättää oikeuden poistaa ilman erillistä ilmoitusta kenen hyvänsä käyttäjän
käyttäjätunnuksen mistä tahansa syystä.

6. Takuu

Sovellus tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Forcit ei anna mitään takuuta liittyen
sovellukseen, sen saatavuuteen tai toimivuuteen. Forcit pidättää oikeuden ilman
ennakkoilmoitusta muuttaa sovellusta tai poistaa sovelluksen kokonaan tai osittain.

7. Saatavuus

Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä tai toimia rajoitetusti esimerkiksi
virhetilanteiden tai ylläpidollisten toimenpiteiden vuoksi.

8. Evästeet

Forcit tai kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, jäljitteitä ja muita tekniikoita,
joiden avulla ne voivat kerätä, tallentaa, välittää ja hyödyntää teknisiä ja muita
sovellukseen käyttöön liittyviä tietoja.

9. Vastuu

Forcit ei vastaa mistään käyttäjälle, käyttäjän edustamalle yhtiölle tai muulle
yhteisölle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä
vahingosta, joka saattaa johtua kokonaan tai osittain sovelluksen käytöstä.
Forcit ei vastaa käyttäjälle, käyttäjän edustamalle yhtiölle tai muulle yhteisölle tai
kolmannelle osapuolelle mistään sovelluksen luvallisesta tai luvattomasta käytöstä
seuraavista taloudellisista menetyksistä.
Forcit ei vastaa mahdollisista virheistä sovelluksessa näkyvillä olevissa tiedoissa
mukaan lukien tuotteiden ja palveluiden perustiedot.

10. Henkilötiedot ja niiden käyttö

Forcit säilyttää ja käyttää sovelluksen käytön edellyttämiä henkilötietoja sovelluksen
tai palvelun virhetilanteiden selvittämiseen, sovelluksen ja palvelun tuottamiseen ja
kehittämiseen.
Oy Forcit Ab:n Tietosuojaseloste.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa
koskevia säännöksiä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Raaseporin
käräjäoikeudessa.

12. Yhteystiedot

Oy Forcit Ab
PL 19, 10901 Hanko
Puh. 0207 440 400
Sähköposti: forcit@forcit.fi
www.forcit.fi